SEB Heategevusfondi hobistipendiumiprogrammi taotlusi oodatakse kuni 31.jaanuarini!

 

SEB Heategevusfondi hobistipendiumiprogrammi taotlusi oodatakse kuni 31.jaanuarini!

 

Avatud on SEB Heategevusfondi hobistipendiumi programmi kevadine taotlusvoor.

Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel.

2022. aastal on õppestipendiumi fondi suurus 20 000 eurot.

 

Stipendium aitab:
     -    soetada hobiga seotud varustust (ühekordne toetus 30 kuni 150 eurot);

  • katta laagris või võistlustel osalemise tasu (ühekordne toetus kuni 150 eurot, toetuse kasutamise ajavahemik veebruar kuni juuni 2022);
  • maksta huviringi või treeningu osalustasu (kuni 35 eurot kuus, maksimaalselt viis kuud, toetuse kasutamise ajavahemik veebruar kuni juuni 2022).  

 

Kes saavad stipendiumit taotleda?

Stipendiumile ootame kandideerima kõik kuni 25-aastaseid lapsi ja noori, kes:

  • elavad turva-, asendus- või perekodus, hooldus- või eestkosteperes või
  • on õppimise ajal järelhooldus- või tugiisikuteenusel.

Kandideerima on oodatud nii need, kes juba tegelevad mõne huvialaga, kui ka need, kes alles alustavad huvitegevust.

 

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb lapsel/noorel saata:

  1. isikuandmetega taotlus;
  2. motivatsioonikiri, kus taotleja esitab lühikese enesetutvustuse, põhjendab oma soovi hobiga tegelema asuda või jätkata ning selgitab, kuidas stipendiumi saamine teda toetab. Motivatsioonikiri peab olema koostatud eakohaselt ja iseseisvalt (vajaduse korral täiskasvanud inimese tuge kasutades). Motivatsioonikirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki;
  3. soovituskiri õpetajalt, treenerilt, juhendajalt, lastekaitsetöötajalt vms. Soovituskirjas tuleb esitada lapse või noore iseloomustus, motivatsioon erialaga tegeleda või tegurid, mis takistavad praegu tema huvialast arengut. Soovituskirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki;
  4. taotleja turva-, asendus- või perekodus, eestkoste- või hooldusperes või järelhooldus- või tugiisikuteenusel viibimist tõendav dokument;
  5. järelhooldus- või tugiisikuteenusel oleva noore puhul ka tõend, mis kinnitab vastavas õppeasutuses õppimist.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja nende failide nimetused peavad vastama sisule („soovituskiri", „motivatsioonikiri" jne ). Taotluse palume täita SEB Heategevusfondi kodulehel https://heategevusfond.ee/form/hobistipendium ja ühe stipendiaadi lisadokumendid palume saata korraga aadressile hobistipendium@heategevusfond.ee hiljemalt 31.jaanuariks 2022.


Lisainfot leiab: www.heategevusfond.ee/hobistipendium ja hobistipendiumiga seotud küsimustele vastab projektijuht Kadri Tõrra aadressil kadri.torra@heategevusfond.ee


hobistipendium@heategevusfond.ee
www.heategevusfond.ee
www.facebook.com/heategevusfond