Projekt nr: RE.4.09.23-0272 Projekti nimetus: Eterniidijäätmete kogumine Häädemeeste vallas Projekti eesmärk : Projekti käigus planeeritakse kokku koguda ca 80 tonni eterniiti ja...

Eterniidijäätmete kogumine Häädemeeste vallas

Projekt nr: RE.4.09.23-0272 Projekti nimetus: Eterniidijäätmete kogumine Häädemeeste vallas Projekti eesmärk : Projekti käigus planeeritakse kokku koguda ca 80 tonni eterniiti ja...

      Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) 16.01.2024 otsusega nr 1-2.1/2024_2 rahuldati Häädemeeste Suurküla Mittetulundusühingu taotlus nr KIF/2023/519 ning...

Generaator Häädemeeste valla küladele/toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

      Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) 16.01.2024 otsusega nr 1-2.1/2024_2 rahuldati Häädemeeste Suurküla Mittetulundusühingu taotlus nr KIF/2023/519 ning...

Projekt nr: Kliima 6.01.23-0124 Projekti nimetus: Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Häädemeeste vallas. Projekti eesmärk : Projekti käigus soetatakse 10 tk pruuni värvi...

Kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite soetamine Häädemeeste valla elanikele

Projekt nr: Kliima 6.01.23-0124 Projekti nimetus: Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Häädemeeste vallas. Projekti eesmärk : Projekti käigus soetatakse 10 tk pruuni värvi...

Projekti üldeesmärgiks on parendada ligipääsetavust Baltimaade ühistel matkaradadel – Ranniku Matkarada ja Metsade Matkarada – erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, leida ligipääsetavuse ja...

Häädemeeste Vallavalitsus on partneriks Eesti-Läti programmi projektis nimetusega LIGIPÄÄSETAVAD MATKARAJAD (Forest and Coastal Hiking Trails' accessibility improvement for different social groups / Accessible Hiking Trails)

Projekti üldeesmärgiks on parendada ligipääsetavust Baltimaade ühistel matkaradadel – Ranniku Matkarada ja Metsade Matkarada – erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, leida ligipääsetavuse ja...

  Meede:  LEADER-projektitoetus Strateegia meede:  3 Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus Kohalik tegevusgrupp:  Pärnu Lahe Partnerluskogu, LEADER 19.2...

Maal Elamise Päev Häädemeestel 23.09.2023

  Meede:  LEADER-projektitoetus Strateegia meede:  3 Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus Kohalik tegevusgrupp:  Pärnu Lahe Partnerluskogu, LEADER 19.2...

Häädemeeste Muuseumis avame pidulikult 24. jaanuaril LEADER projekti toetusega valminud muuseumi audiopõhise interaktiivse lahenduse, kogusummas 4632 eurot, omaosalus 463,2 eurot, toetus 4168,8...

Häädemeeste Muuseum viib ellu LEADER-programmi projekti audiopõhise interaktiivse lahendusega helisüsteemi paigaldamiseks

Häädemeeste Muuseumis avame pidulikult 24. jaanuaril LEADER projekti toetusega valminud muuseumi audiopõhise interaktiivse lahenduse, kogusummas 4632 eurot, omaosalus 463,2 eurot, toetus 4168,8...

Meede: LEADER-projektitoetus Strateegia meede: 3 Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus Kohalik tegevusgrupp: Pärnu Lahe Partnerluskogu, LEADER 19.2 toetus Strateegia...

Võiste sadama maitsed Kurgist Kalani

Meede: LEADER-projektitoetus Strateegia meede: 3 Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus Kohalik tegevusgrupp: Pärnu Lahe Partnerluskogu, LEADER 19.2 toetus Strateegia...

Häädemeeste Vallavalitsus viib läbi LEADER-meetme toetusega projekti: Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus kohalik tegevusgrupp. Projekti kirjeldus: 20.08.2021 täitus...

Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus kohalik tegevusgrupp

Häädemeeste Vallavalitsus viib läbi LEADER-meetme toetusega projekti: Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus kohalik tegevusgrupp. Projekti kirjeldus: 20.08.2021 täitus...

Häädemeeste Vallavalitsus viib läbi LEADER-meetme toetusega projekti   Romantilise Rannatee teavitus ja ligipääs Suurküla rannateele, mille tegevusteks on Romantilise Rannatee...

Romantilise Rannatee teavitus ja ligipääs Suurküla rannateele

Häädemeeste Vallavalitsus viib läbi LEADER-meetme toetusega projekti   Romantilise Rannatee teavitus ja ligipääs Suurküla rannateele, mille tegevusteks on Romantilise Rannatee...

Häädemeeste vallavalitsus teostab projekti jalg- ja jalgrattatee rajamiseks Häädemeeste alevikus, mida toetatakse kergliiklusteede meetme vahenditest, rakendusüksuseks on Riigi...

Jalg- ja jalgrattatee rajamine Häädemeeste alevikus

Häädemeeste vallavalitsus teostab projekti jalg- ja jalgrattatee rajamiseks Häädemeeste alevikus, mida toetatakse kergliiklusteede meetme vahenditest, rakendusüksuseks on Riigi...

Pärnu linna ja Uulu küla sidumine  -   Kergliiklustee Pärnu linnapiirilt Postiteeni.   Projekti lühikokkuvõte Uulu-Pärnu kergliiklustee, 2 etapi...

Pärnu linna ja Uulu küla sidumine, II etapp- Kergliiklustee Pärnu linna piirilt Postiteeni

Pärnu linna ja Uulu küla sidumine  -   Kergliiklustee Pärnu linnapiirilt Postiteeni.   Projekti lühikokkuvõte Uulu-Pärnu kergliiklustee, 2 etapi...

Häädemeeste Vallavalitsus teostab kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise meetmest eraldatud toetusega projekti „Jaagupi sadama kalurite kai elektri- ja veevarustuse...

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 3.3. "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projekt "Jaagupi sadama kalurite kai elektri- ja veevarustuse rajamine"

Häädemeeste Vallavalitsus teostab kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise meetmest eraldatud toetusega projekti „Jaagupi sadama kalurite kai elektri- ja veevarustuse...

Sithasutus Innove toetas Uulu Lasteaia projekti „Läbi väärtuste muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendamine Uulu Lasteaias  - 2"1229 euroga. Projekt kestab 01.04. – 30.09.2018 ning koosneb...

Sithasutus Innove projekt „Läbi väärtuste muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendamine Uulu Lasteaias - 2“

Sithasutus Innove toetas Uulu Lasteaia projekti „Läbi väärtuste muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendamine Uulu Lasteaias  - 2"1229 euroga. Projekt kestab 01.04. – 30.09.2018 ning koosneb...

  Projekti lühikirjeldus Rajatakse kergliiklustee koos Uulu kanali sillaga Uulu külast Kulla teeni koos valgustusega. Rajatava  valgustatud kergliiklustee eesmärk on...

Projekt „Pärnu linna ja Uulu küla sidumine – kergliiklustee rajamine Muuli teelt Uulu kanali sillani ja sillast Uuluni, sh. uue kergtee silla rajamine ning kergliiklustee Posti tee algusest Uuluni valgustamine”

  Projekti lühikirjeldus Rajatakse kergliiklustee koos Uulu kanali sillaga Uulu külast Kulla teeni koos valgustusega. Rajatava  valgustatud kergliiklustee eesmärk on...

Projekt "Tahkuranna valla Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamine -rekonstrueerimine ja arendamine"   Projekti lühikirjeldus Tahkuranna vallas paiknev Uulu...

Projekt “Tahkuranna valla Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamine -rekonstrueerimine ja arendamine”

Projekt "Tahkuranna valla Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamine -rekonstrueerimine ja arendamine"   Projekti lühikirjeldus Tahkuranna vallas paiknev Uulu...