Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike puhkuseajad 2019. a suveperioodil

 

Häädemeeste Vallavalitsuse kollektiivpuhkus 8.-30. juuli 2019. a.

Kõik Teie kirjad võetakse vastu tööpäevadel kell 9.00-15.00 vallavalitsuse ja teenuskeskuse ruumides.

Sündide/ elukohtade registreerimine kollektiivpuhkuse ajal toimub Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald),
8-12. juuli ka Häädemeeste teenuskeskuses (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald).

 

 

 

 

 

 

Vallavalitsuse ametnike puhkusel viibimise ajad on leitavad alamlehelt: Juhtimine > Vallavalitsus 

http://haademeestevald.kovtp.ee/vallavalitsus