« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 20.01.2022. a istung

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub 20. jaanuaril  algusega kell 16.00 Jõulumäe Tervisespordikeskuses, aadressil Leina küla, Häädemeeste vald,  Pärnumaa,

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
 2. Vallavara omandamine (Männiku põik, Laadi küla).
 3. Vallavara omandamine (Veski tee, Reiu küla).
 4. Vallavara võõrandamisest keeldumine (Supluskoha).
 5. Vallavara võõrandamisest keeldumine (Ujumiskoha).
 6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (korteriomand Tamme, Massiaru).
 7. Projekti „Häädemeeste aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine" omaosaluse garanteerimine.
 8. Häädemeeste Vallavolikogu 29. märtsi 2018  määruse nr 14 „Vallavara valitsemise kord" muutmine.
 9. Häädemeeste Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine.
 10. Häädemeeste Vallavolikogu 30.novembri 2017 määruse nr 3 „Palgajuhend" muutmine.

vaheaeg

 1. Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava ning tegevuskava 2019 kuni 2022 läbivaatamise ja muutmise algatamine.
 2. Häädemeeste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 ülevaatamise algatamine.
 3. Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine. I lugemine.
 4. Projekti „Häädemeeste aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine" omaosaluse garanteerimine. II lugemine.
 5. Tunnustuste avaldamine.
 6. Informatsioon