« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 26.01.2023. a istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 26. jaanuaril 2023 algusega kell 16.00 Uulu Põhikooli aulas Soometsa tee 3, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86001 Pärnumaa.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Häädemeeste Eakate Kodu kohamaksu kinnitamine
 2. Kolmnurga detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
 3. Männituka kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
 4. Poode kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
 5. Detailplaneeringu algatamata jätmine (Pirnipuu)
 6. Vallavara otsustuskorras võõrandamine
 7. Häädemeeste Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
 8. Volikogu haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Vaheaeg

 1. Häädemeeste valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine
 2. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
 3. Volikogu haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
 4. Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine
 5. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine 
 6. Rahvakohtunikukandidaadid
 7. Informatsioon