Häädemeeste Vallavolikogu 31.08.2023 istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 31. augustil 2023 algusega kell 16.00 Kabli Seltsimajas aadressil Kabli seltsimaja, Kabli küla  86002, Häädemeeste vald, Pärnumaa

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord

Määruse eelnõu nr 14, II lugemine

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

2. Häädemeeste valla  haridusvaldkonna arengukava  aastateks 2023 – 2026 vastuvõtmine

Määruse eelnõu nr 15, II lugemine

Ettekandja: vallavanem Külliki Kiiver, kaasettekandja: abivallavanem Helve Reisenbuk

3. Osaüldplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Määruse eelnõu nr 16

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

4. Häädemeeste valla heakorraeeskiri
Määruse eelnõu nr 17, I lugemine

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild ja kaasettekandja: keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast

5. Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2023 - 2027 vastuvõtmine eelnõu I lugemine ning avalikustamisele suunamine

5.1 Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2023 - 2027 vastuvõtmine

Määruse eelnõu nr 18, I lugemine

Ettekandja: vallavanem Külliki Kiiver, kaasettekandja: finantsjuht Valli Roosmaa

5.2 Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2023 - 2027 avalikustamisele suunamine

Otsuse eelnõu nr 37

Ettekandja: vallavanem Külliki Kiiver, finantsjuht Valli Roosmaa

6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Otsuse eelnõu nr 38

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

7. Vallavara tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile

Otsuse eelnõu nr 39

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

8. Väljaotsa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Otsuse eelnõu nr 40

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

9. Pärandvara vastuvõtmine ja pankrotiavalduse esitamine

Otsuse eelnõu nr 41

Ettekandja: vallasekretär Andres Annast

10. Volikogu haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Otsuse eelnõu nr 42

Ettekandja: haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimees Aule Kink

11. Informatsioon