SOTSIAAL JA TERVISHOID

Sünnitoetuse taotlus

Matusetoetuse taotlus

I klassi õppima asuva lapse vanemale makstava toetuse taotlus

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus

Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks

Energiakulude hüvitamise taotlus printimiseks (pdf)   ja arvutis täitmiseks (rtf)

 

KULTUUR JA SPORT

Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord Lisa 1 Toetuse taotlus  

Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord Lisa 2 Toetuse kasutamise aruanne

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

 

HARIDUS

Huvihariduse toetuse taotlus (garantiikirja taotlus) Lisa Häädemeeste Vallavolikogu 30.08.2018. a määrusele nr 21

Riigi poolt toetatava Häädemeeste valla huvihariduse ja –tegevuse toetusfonidist eraldatava toetuse taotlusvorm (Häädemeeste valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava fondist) Lisa Häädemeeste Vallavalitsuse 29.01.2019. a määrusele nr 2

Häädemeeste valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus (docx, arvutis täitmiseks) ja printimiseks (pdf)

Häädemeeste valla koolieelsest lasteasutusst väljaasutumise avaldus (docx, arvutis täitmiseks) ja printimiseks (pdf)

 

EHITUS JA PLANEERIMINE

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Ehitusega seonduvate taotluste ja teatiste vormid leiate SIIT 

 

MAA JA KESKKOND

Täiendava maksuvabastuse avaldus

Välireklaami paigaldamise taotlus- maksudeklaratsioon

Kinnitus kinnistu mittekasutamise kohta (Häädemeeste valla jäätmehoolduseeskirja lisa 1)

Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks (Häädemeeste valla jäätmehoolduseeskirja lisa 2)

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG