Massiaru küla

Reiu küla

« Tagasi

Reiu küla Juuremetsa detailplaneering

Reiu küla Juuremetsa kinnistu (katastriüksuse tunnus 21401:001:0442) detailplaneering on algatatud Häädemeeste Vallavalitsuse 15.06.2021 korraldusega nr 307. Detailplaneeringu eesmärk on 1,2 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse andmine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringuga.

Treimani küla

Võiste alevik