Massiaru küla

Treimani küla

Uulu küla

« Tagasi

Uulu küla Kirsisalu tee 7 detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus algatas oma 3.novembri istungil Uulu küla Kirsisalu tee 7 detailplaneeringu, mille eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks üksikelamukrundiks, lisaks teemaa kinnistu eraldamine. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringuala suurus  on 1,1 ha. 

Võiste alevik