Jaagupi küla

« Tagasi

Jaagupi küla Kikka kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus võttis oma 12.detsembri 2018 istungil vastu Jaagupi küla Kikka kinnistu detailplaneeringu ja korraldab selle avaliku väljapaneku 7.-21.jaanuar 2019.a. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. Planeering annab kinnistule ehitusõiguse kuni 5 hoone ehitamiseks, ehitisealuse kogupinnaga kuni 740 m2.
Planeeringuga saab tutvuda vallavalitsuse koduleheküljel http://haademeestevald.kovtp.ee/ ning tööpäeviti vallamajas aadressil Uulu, Pargi tee 1. Täpsem info haademeeste@haademeeste.ee või 4448894.


Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik