Massiaru küla

Reiu küla

« Tagasi

Reiu küla Mihkli ja Kaldaääre kinnistute detailplaneering (KEHTESTATUD)

Häädemeeste Vallavalitsus algatas oma 28.05.2019 a istungil Reiu küla Mihkli ja Kaldaääre kinnistute detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Mihkli kinnistust kahe uue üksikelamukrundi eraldamine ning Kaldaääre ja Mihkli kinnistute vahelise piiri muutmine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.05.-8.06.2020. 


Treimani küla

Võiste alevik