Häädemeeste alevik

« Tagasi

Häädemeeste aleviku Metsa tn 1 kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus algatas oma 17.08.2021 korraldusega nr 437 Häädemeeste aleviku Metsa tn 1 detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse andmine toitlustus-, kaubandus- ja laondushoonete ehitamiseks. Tegevus on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga, mille kohaselt on piirkond polüfunktsionaalne maa, mille eesmärk on luua eeldused keskuste arenguks.

Kinnistu katastriüksuse tunnus on 21301:006:0200

 


Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik