Massiaru küla

Reiu küla

« Tagasi

Reiu küla Kure väikekoha detailplaneering

Reiu küla Kure väikekoha detailplaneering on algatatud Häädemeeste Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 6. 

Planeeringualaks on Kure väikekoht 1-28 katastriüksused. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste piiride muutmine ning ehitusõiguse andmine majutushoonete ehitamiseks. Detailplaneering teeb ettepaneku vähendada Liivi lahe ranna ehituskeeluvööndit.

Vallavalitsus korraldab Kure väikekoha detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 1.-31.05.2021. Materjalidega on võimalik tutvuda käesoleval veebilehel ja kokkuleppel vallamajas kohapeal (Uulu, Pargi tee 1. Telefon 4448894).


Treimani küla

Võiste alevik