Laadi küla

« Tagasi

Laadi küla Miina ja Männiku kinnistute detailplaneering (KEHTESTATUD)

Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud Laadi küla Jasmiina kinnistu  ja Männiku kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala pindala on 3,1 ha. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eesmärk on jagada planeeringuala kuueks üksikelamumaa kinnistuks ning anda igale moodustatavale kinnistule ehitusõigus ühe elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeringuala koosneb Miina kinnistust (21401:001:0449) ning Männiku kinnistust (84801:001:1402).

Häädemeeste Vallavalitsus võttis detailplaneeringu vastu oma 22.12.istungil ning  korraldab avaliku väljapaneku 11.01.-25.01.2021. Avaliku väljapaneku ajal on oodatud kõigi asjasthuvitatute ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse kohta. 

Paberkandjal on detailplaneeringuga võimalik tutvuda vallamajas (Uulu, Pargi tee 1) tööpäeviti.


Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik