Massiaru küla

Reiu küla

« Tagasi

Reiu küla Vana-Nurme kinnistu detailplaneering (KEHTESTATUD)

Tahkuranna Vallavalitsus on Reiu küla Vana-Nurme detailplaneeringu algatanud 27.01.2015.a korraldusega nr 22. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 8 hoone ehitamiseks, hoonete suurima lubatud pindalaga 4000 m2, suurim lubatud kõrgus 9 m.  Üheks planeeritavaks hooneks on maneež. Kinnistut ei jagata. Veevarustuse tagamiseks rajatakse puurkaev. Reoveekanalisatsioon lahendatakse imbväljaku baasil.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.06-24.06.


Treimani küla

Võiste alevik