Massiaru küla

Treimani küla

« Tagasi

Treimani Järvemäe detailplaneering

Treimani Järvemäe kinnist udetailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.06.-22.07.2021.

Häädemeeste vallavalitsus korraldab Treimani Järvemäe kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 1.-30.aprill. 

Detailplaneeringu materjalid vt allpool: lisatud failid.

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 29.10.2020 istungil Treimani küla Järvemäe kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kogu kinnistust ühe üksikelamu krundi eraldamine. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta alal kehtivad üldplaneeringut maakasutuse juhtfunktsiooni osas ja krundi minimaalsuuruse osas, asendades rohevõrgustiku ala elamualaga ning moodustades ettenähtud soovitusliku 3 ha suuruse kinnistu asemel ca 2500 m2 suuruse kinnistu.

 


Võiste alevik