Massiaru küla

Reiu küla

« Tagasi

Reiu ranna lähipiirkonna kindlustusrajatise detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud Reiu ranna lähipiirkonna kindlustusrajatise detailplaneeringu oma 03.04.2018 a korraldusega nr 128. Detailplaneeringu eesmärk on anda ehitusõigus Rae kinnistule rannakindlustusrajatise rajamiseks. Planeeringuala ulatub Kulla tee kinnistutest kuni Reiu rannani. Planeeringuala suurus on ca 4,6 ha. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga.
Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud detailplaneeringu KSH eelhinnangu.
OÜ Lainemudel on koostanud töö "Võimalikest Reiu ranna ja lähipiirkonna rannakaitse meetoditest".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.-30.03.2020. 


Treimani küla

Võiste alevik