Laadi küla

« Tagasi

Laadi küla Männiküla tee 14 detailplaneering (KEHTESTATUD)

Männiküla tee 14 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.06.-20.07.2020.

Häädemeeste Vallavolikogu on algatanud Laadi küla Männiküla tee 14 detailplaneeringu oma 24.10.2019 otsusega nr 39.

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks ning neile ehitusõiguse määramine. Planeeringuala suurus on 4871 m2. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat üldplaneeringut krundi minimaalsuuruste osas.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 23.03.-20.04.2020.

 


Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik