Massiaru küla

Reiu küla

« Tagasi

Liivaku kinnistu detailplaneering

Reiu külas Liivaku kinnistu detailplaneeringu eesmärk on eraldada  kinnistust kaks üksikelamu krunti ja teemaa kinnistu. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta maakasutuse juhtotstarvet, asendades haljasala maa elamumaaga ning elamumaa haljasala maaga.

Planeeringuala suurus on ca 1 ha.

Liivaku kinnistu katastriüksuse tunnus on 84801:001:0210.


Treimani küla

Võiste alevik