Massiaru küla

Tahkuranna küla

« Tagasi

Tahkuranna küla Oskari kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus algatas Tahkuranna küla Oskari kinnistu detailplaneeringu oma 21.09.2021 korraldusega nr 513. 

Planeeringuala katastriüksuse tunnus on 21401:001:0094.

Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu üksikelamukruntideks. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringuga. Planeeringuala suurus on 1,8 ha.

 


Treimani küla

Võiste alevik