Massiaru küla

Mereküla

« Tagasi

Mereküla Karu tee 24 kinnistu detailplaneering

Häädemeeste vallavalitsus on algatanud Mereküla Karu tee 24 detailplaneeringu oma 19.12.2017 a korraldusega nr 34.

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Mereküla Karu tee 24 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.08.-7.09. 1,9 ha suurusest planeeringualast eraldatakse neli uut üksikelamukrunti, igaühele võib ehitada ühe elamu ja ühe abihoone. 


Treimani küla

Võiste alevik