Laadi küla

« Tagasi

Laadi küla Kuuseheki kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus algatas oma 30.10.2019 istungil Laadi küla Kuuseheki kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks üksikelamu krundiks. Planeeringuala suurus on 1,6 ha. Tegevus on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. 

Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik