Lepaküla

« Tagasi

Lepaküla Uuetoa kinnistu detailplaneering (KEHTESTATUD)

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 30.08.2018. a istungil Lepaküla Uuetoa kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse tunnus 84801:001:1455). Planeeringu eesmärk on kinnistule ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamine. Kinnistu suurus on 1,4 ha. Planeering teeb ettepaneku muuta alal kehtivat Tahkuranna valla üldplaneeringut, mille järgi on tegemist rohevõrgustiku alaga, kus on krundisuuruseks määratud 3 ha. 

Häädemeeste vallavalitsus korraldab Uuetoa detailplaneeringu väljapaneku 9.12.-10.01. Materjalidega saab tutvuda tööpäeviti vallamajas või koduleheküljel (vt allpool olevad failid). 


Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik