Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik

« Tagasi

Jaago kinnistu detailplaneering

Võiste aleviku Jaago kinnistu detailplaneering on algatatud Tahkuranna Vallavalitsuse 28.02.2017 korraldusega nr 57. Üldplaneeringukohase detailplaneeringuga antakse ehitusõigus 1 üksikelamu ning kuni 4 abihoone rajamiseks.  Planeeringuala suurus on 2,6 ha. Kinnistu katastriüksuse tunnus on 84801:001:1837.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ (18.12.2017), Keskkonnaamet (22.06.2017.a kiri nr 6-2/) ja  Päästeamet (kooskõlastus 09.04.2018 nr 617-2018-2).

Häädemeeste Vallavalitsus võttis Jaago kinnistu detailplaneeringu vastu oma 17.04.2018 korraldusega nr 157. Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 7.-21.05.2018.