Laadi küla

« Tagasi

Laadi küla Vesiroosi kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 26.08.2021 istungil Laadi küla Vesiroosi kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on kinnistule ehitusõiguse andmine ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering muudab alal kehtivat Tahkuranna valla üldplaneeringut krundi minimaalsuuruse osas. Alal on ette nähtud minimaalselt 2 ha suurused krundid, antud kinnistu suurus on 1,5 ha.

Kinnistu katastriüksuse tunnus on 84801:001:1034

84801:001:1034
84801:001:1034

 


Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik